ŁADOWANIE STRONY - prosimy o cierpliwość

„Każdy człowiek, którego potomność nazwała wielkim, osiągnął sukces na tyle właśnie, na ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć w jednym wytyczonym kierunku."

Orison Swett Marden

O nas

Dlatego zamiast mówić: Przyjdź, a ja odrzucę co zbędne, przytnę i nadam kształt, powiem: Przyjdź, a ja sprawię, że się narodzisz dla siebie. Ty mi przyniesiesz nieuporządkowany budulec, a ja Ci zwrócę Ciebie – już jednego. To nie ja w Tobie idę. To idziesz Ty sam. Ja jestem dla Ciebie tylko wspólną miarą – niczym więcej.”            

Antoine de Saint-Exupéry

 

Nasz zespół tworzą certyfikowani trenerzy, coachowie, dyplomowani psychologowie, psychoterapeuci, ekonomiści, prawnicy, specjaliści od zarządzania, marketingu, sprzedaży, inwestycji, specjaliści od organizacji i administracji, HR-u.
Charakteryzuje nas kreatywność, solidność i wysokie kompetencje. Wszystko co robimy, tworzymy z pasją i pełnym zaangażowaniem.

„Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia."

Dr Edward de Bono

Oferta

Szkolenia
Jak prowadzimy szkolenia?
Szkolić ?  Dla nas to znaczy stwarzać możliwości, przestrzeń, perspektywy dla człowieka i organizacji.

Wszyscy trenerzy i specjaliści współpracujący z Naszą firmą prowadzą zajęcia w oparciu o cykl Davida Kolba. 

 • DOŚWIADCZENIE – każdy uczestnik doświadcza tego co jest mówione, aby dowiedział się, potrafił i rozumiał
 • REFLEKSJA – po każdym ćwiczeniu wspólnie wyciągamy wnioski, dzielimy się spostrzeżeniami, co zadziałało, a co nie, dlaczego to zrobiliśmy, co nam to dało, co czuliśmy. Dzielimy się swoimi odczuciami, emocjami, myślami
 • TEORIA – tworzymy wspólną teorię (wraz z wiedzą teoretyczną, którą ma do przekazania trener) na podstawie doświadczenia, wniosków (refleksji), co daje możliwość skutecznego zapamiętania i korzystania z tej teorii w przyszłości
 • PRAKTYKA – każdy z uczestników znajduje własne zastosowanie przeprowadzonego doświadczenia w konkretnej sytuacji poza szkoleniem lub też już na samym szkoleniu, co daje

Nasze szkolenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, aktualnej sytuacji firmy czy zespołu. Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy indywidualnie, zarówno od strony programu, jak i stosowanych ćwiczeń.
Szkolenia prowadzone są w małych grupach (10 – 14 osób), w formie warsztatów. Wnioski z ćwiczeń są podstawą do przygotowywania przez każdą osobę indywidualnych planów doskonalenia wybranych kompetencji.


Szkolimy m.in. z tematyki: Aktywizacja zawodowa, Budowanie zespołu i zarządzanie nim, Budowanie wizerunku i komunikacja medialna,  Jak rozpoznać kłamstwo, Komunikacja interpersonalna i współpraca, Mediacje, Motywacja, Mobbing, Negocjacje, Obsługa trudnego klienta, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, Psychologia pieniądza, oszczędzania i zachowań inwestycyjnych, Radzenie sobie ze stresem, Sprzedaż bez tajemnic, Telesprzedaż, Zarządzanie emocjami, Trening asertywności, Wypalenie zawodowe, Wystąpienia publiczne, Wywieranie wpływu, Zarządzanie sobą w czasie, Zarządzanie sytuacją konfliktową, Zarządzanie własnymi talentami, Zarządzanie ryzykiem


Dbamy o to, żeby nasze szkolenia były skuteczne i znajdowały odzwierciedlenie w codziennej pracy. W czasie zajęć uczestnicy mają okazję użyć nowo nabytych umiejętności w praktyce podczas specjalnie przygotowanych scenariuszy, scenek i studiów przypadków, odnoszących się do realnych sytuacji z życia zawodowego i prywatnego.
Uczestnicy podczas zajęć mają okazję przyjrzeć się sobie i innym, a także zrozumieć i przyjąć optymalny sposób postępowania w swoim środowisku oraz posiąść wiedzę o tym, co każdy z nich umie i robi najlepiej, a także jaki to niesie skutek dla otoczenia. Jeśli na podstawie przeprowadzonych ćwiczeń widać, że efekt działań nie jest zgodny z oczekiwaniami lub zamiarami, pomagamy to zmienić i wprowadzić inne modele działania czy zachowań.

Nasze podejście do Coachingu
Coaching  jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania.
Prowadzimy sesję coachingowe indywidulane i grupowe.

Psychologia biznesu
Psychologia biznesu jest dyscypliną stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę. Założenia psychologii biznesu są wykorzystywane w celu osiągnięcia pełnego potencjału danej gałęzi biznesu i pracowników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.
Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to przywództwo, procesy grupowe, kultura organizacji, motywacja i satysfakcja pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta.


Obszary, w których działamy:
Psychologia zarządzania
Po pierwsze psychologia zachowań konsumenckich. Zajmujemy się zagadnieniami takimi jak: badanie osobowości, motywacji, emocji oraz potrzeb konsumentów. Po drugie psychologia zarządzania. Odnosimy się do zarządzania zarówno firmą i jak zasobami ludzkimi (np. motywowanie pracowników, kierowanie ludźmi czy dobór kadr). Kolejny obszar psychologii biznesu to badania zachowania w zakresie finansów. W tej dziedzinie poruszamy tematykę psychologii pieniądza, oszczędzania, zachowań inwestycyjnych. Zajmujemy się kwestią podejmowania ryzyka oraz psychologią decyzji.
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia odgrywa w reklamie niebagatelna rolę – w dobrze przygotowanym materiale reklamowym wpływa na nas każdy jego element – od doboru kolorów, ilości światła, ekspozycji produktu, po efekt emocjonalny, który przekaz tworzy.

Trening rozwoju osobistego
Podczas treningu rozwoju osobistego skupiamy się na mobilizowaniu dostępnych w danym momencie zasobów osobistych. To pozwala w sposób twórczy odkrywać osobisty potencjał i przyglądać się własnym ograniczeniom, aby lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów natury osobistej i relacyjnej, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, w miarę jak się pojawiają.
Nie jest formą terapii, a jego cele mają charakter edukacyjny, nie terapeutyczny. Nie obejmuje więc pracy z trudnościami lub ograniczeniami w funkcjonowaniu wynikającymi z zaburzeń psychicznych lub psychosomatycznych
Warto przy tym zaznaczyć, że motywacja do pracy oraz cele, na których chcemy się skupiać mogą się zmieniać w miarę jak stajemy się bardziej świadomi siebie i swoich potrzeb.

Doradztwo zawodowe
Naszym celem jest:  

 • zapoznanie się osoby radzącej ze sposobami poszukiwania pracy, sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, a przede wszystkim ukazanie zainteresowań danej osoby oraz możliwości zaistnienia na rynku pracy
 • wspieranie osób poszukujących pracy, bezrobotnych
 • pomoc polegająca na udzielaniu indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy
 • szkolenie
 • udzielanie porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaganie w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych
 • wskazywanie najlepszego rozwiązania dla danej osoby w określonej zaistniałej sytuacji
 • inspirowanie i animowanie działań, które wpływają na lepsze dostosowanie się do rynku pracy

Doradztwo psychologiczne
Naszym celem jest:

 • zapoznanie się z oczekiwaniami, potrzebami klienta
 • zapoznanie się z możliwościami, potencjałem i posiadanymi zasobami klienta
 • zapoznanie się z trudnościami, problemami, jakie zgłasza, a które chciałaby pokonać, rozwiązać
 • zdobycie doświadczenia w zakresie proszenia o pomoc, autodiagnozy, rozumienia siebie,
 • wzbudzenie w kliencie nadziei i motywacji do podjęcia pracy nad sobą oraz wzbudzenie
 • poczucia odpowiedzialności za swoje życie, swoją przyszłość
 • zminimalizowanie lęku,
 • budowanie klimatu zaufania i zrozumienia
 • poszerzenie wiedzy na swój temat
 • pogłębienie refleksji klienta nad sobą poprzez poszerzenie świadomości swoich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń związanych z realizacją wyznaczonych celów
 • rozwinięcie i wzmocnienie umiejętności postrzegania własnych atutów, czerpania z własnych zasobów
 • poszerzenie wiedzy na temat zainteresowań, wartości, uzdolnień i posiadanych umiejętności
 • umożliwienie klientowi rozpoznania posiadanego dorobku rozumianego jako wiedza, umiejętności, kompetencje
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobów nabywania nowych umiejętności oraz możliwości kształcenia
 • pomoc- wskazówki dotyczące rozwiązania swoich problemów, pokonania trudności

„Ludzie którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz."

Mark Fisher

Referencje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie."

Gandhi

„Umysł jest wszystkim. To co myślisz tym się staniesz."

Buddha

Kontakt

Email:
Temat:
Wiadomość:
4+3

"FEEDBACK" AKADEMIA SZKOLEŃ I PSYCHOLOGII BIZNESU.

Wierzchowisko ul. Czereśniowa 18; 42-233 Mykanów

tel.: 504 168 886;   e-mail: biuro@akademiafeedback.pl

Mapka dojazdowa

„Twój los zależy od Twoich nawyków"

Brian Tracy